جدیدترین سیتم مدیریت ونظارتی خودرو

اولین وتنها تولید کننده ردیاب ماهواره ای بدون نصب در ایران

هر شخصی میتواند این دستگاه را برروی خودرو خود فعال نماید

ردیاب ماهواره ای OBD فقط کافیست دستگاه را به پورت دیاگ خودرو وصل کنید

این دستگاه بدون نیاز به نصب به خودرو متصل ، وتمام قابلیتهای ردیاب خودرویی را به شما میدهد .که با مدت زمان 3 ثانیه به خودرو متصل شده وتمامی قابلیتها را دراختیار شما قرار میدهد.

-مشاهده موقعیت دقیق خودرو برروی نقشه با دقت زیر 1 متر

-مشاهده وضعیت روشن یا خاموش بودن خودرو

-مشاهده سرعت لحظه ای خودرو

-مشاهده مسیرهای تردد خودرو تا یکسال گذشته

-دریافت انواع گزارشات مدیریتی از قبیل (مدت زمان روشنی ، مدت زمان خاموشی ، کیلومتر جابجایی و… ) طبق بازه زمانی دلخواه

-و…


فقط کافیست که دستگاه را به سوکت دیاگ خودرو متصل نمایید