جدیدترین سیتم مدیریت ونظارتی خودرو

ردیاب ماهواره ای خودرو سبک وسنگین

بانصب این دستگاه برروی انواع خودرو های سبک وسنگین قادر خواهید بود تمام اطلاعات خودرو را برروی موبایل خود مشاهده نمایید.

-مشاهده موقعیت دقیق خودرو برروی نقشه با دقت زیر 1 متر

-مشاهده وضعیت روشن یا خاموش بودن خودرو

-مشاهده سرعت لحظه ای خودرو

-مشاهده مسیرهای تردد خودرو تا یکسال گذشته

-دریافت انواع گزارشات مدیریتی از قبیل (مدت زمان روشنی ، مدت زمان خاموشی ، کیلومتر جابجایی و… ) طبق بازه زمانی دلخواه

-و…