جدیدترین سیتم مدیریت ونظارتی یخچالهای ترموکینگ

ردیاب ماهواره ای بادما

بانصب این دستگاه برروی انواع یخچالهای تره باری ، قادر خواهید بود تمام اطلاعات یخچال را برروی موبایل خود مشاهده نمایید.

-مشاهده موقعیت دقیق یخچال برروی نقشه با دقت زیر 1 متر

-دارای انتن gps خارجی جهت بهبود عملکرد دستگاه

-مشاهده دمای دقیق داخل یخچال برروی موبایل

-مشاهده وضعیت روشن یا خاموش بودن دیزل یخچال

-مشاهده سرعت لحظه ای خودرو

-مشاهده مسیرهای تردد تا یکسال گذشته

-دریافت انواع گزارشات مدیریتی از قبیل (مدت زمان روشنی ، مدت زمان خاموشی ، کیلومتر جابجایی ، میانگین دما ، بالاترین وکمترین دما و… ) طبق بازه زمانی دلخواه

– قابلیت دریافت ریز داده های دستگاه جهت مرور دمای روزهای گذشته

-و…