آیا تا به حال مسیریاب یا مسیریاب خودرو به گوش شما خورده؟

مسیریاب دستگاهی است که بصورت یک سخت افزار جانبی میباشد که دارای صفحه نمایش بوده وداخل آن ماژول gps نصب شده است وموقعیت شما را داخل صفحه نمایش به شما نمایش میدهد.

از طریق این دستگاه قادر خواهید بود نسبت به موقعیت فعلی ومقصد تعیین شده نزدیکترین وخلوت ترین مسیر را پیدا نموده و در مسیر قرار بگیرید.

تفاوت مسیر یاب با ردیاب یا ردیاب خودرو در این است که مسیر یاب موقعیت شما را داخل صفحه نمایش به شما نشان میدهد ولی ردیاب خودرو موقعیت خودرو را داخل موبایل به شما نشان میدهد.

کاربرد هرکدام جداگانه است.

در حال حاضر بدلیل پیدایش اپلیکیشن ها مسیریاب مانند ویز سخت افزار های مسیریاب کمتر تولید ووارد میشود بلکه مردم بیشتر از موبایل خود جهت این امر استفاده میکنند.

ردیاب خودرو بهترین وجدیدترین سیستم امنیتی ونطارتی خودرو میباشد.