در عصر کنونی و با گسترش شهرها و کشورها ، در بیشتر موارد دیگر جنگ ها به صورت تن به تن رخ نمی دهد .


امروزه از طریق به کار گیری تکنولوژی ها و نوآوری های نوین و به روز ، به ویژه دستگاه های جی پی اس برای جوامع ، این امکان به وجود آمده تا به راحتی موقعیت دشمن خود را شناسایی نموده و بتوانند در این زمینه اقدامات لازم را به انجام دهند. 


بر روی جنگ افزارها به خصوص زیر دریایی ها ، این امکان فراهم میگردد تا  از خطرهای احتمالی ، به عنوان مثال : نزدیک شدن دشمن به مرز های خود آگاهی پیدا نمایند ، و بتوانند درصدد برطرف کردن مشکلات این چنینی برآیند.


یکی از مهم ترین و منحصر به فرد ترین قابلیت این نوع جی پی اس ها در موارد جدید این است که ، زیردریایی ها به ردیاب هایی مجهز شده اند ، که هنگامی که جسم متحرکی به آن ها نزدیک می شود ، فعال می شوند؛  وچنان چه از پیش تنظیم شده باشند ، این امکان را دارند تا به سمت دشمن تیراندازی کنند.