ردیاب ماهواره ای خودرو یا جی پی اس خودرو سخت افزاری است که بصورت کاملا مخفی برروی خودرو شما نصب میگردد وپس از ان قادر خواهید بود از طریق اپلیکیشن ویا سامانه ردیابی گیتی نما به تمامی اطلاعات خودرو خود دسترسی داشته باشید.

برخی از قابلیتهای عمومی دستگاه عبارت اند از:

مشاهده موقعیت دقیق خودرو

مشاهده مسیرهای تردد خودرو برروی نقشه

خاموش کردن خودرو درصورت سرقت

ردیاب ماهواره ای خودرو یا جی پی اس خودرو سخت افزاری است که بصورت کاملا مخفی برروی خودرو شما نصب میگردد وچس از ان قادر خواهید بود از طریق اپلیکیشن ویا سامانه ردیابی گیتی نما به تمامی اطلاعات خودرو خود دسترسی داشته باشید.

برخی از قابلیتهای عمومی دستگاه عبارت اند از:

مشاهده موقعیت دقیق خودرو

مشاهده مسیرهای تردد خودرو برروی نقشه

خاموش کردن خودرو درصورت سرقت

شنود صدای داخل کابین خودرو

و…